Divinol Lithogrease 000 – 15 kg

1 159,00  z VAT

DIVINOL LITHOGREASE 000 jest stosowany do smarowania rolek w prowadnicach liniowych obrabiarek. Jest odpowiedni również do smarowania silnie obciążonych mechanicznie przekładni.

Produkt jest dobrze przenoszony w centralnych urządzeniach smarujących. Producent posiada aprobatę techniczną firmy Willy Vogel AG z Berlina. Dzięki swojej rzadszej konsystencji DIVINOL LITHOGREASE 000 posiada wyraźnie korzystniejsze własności płynięcia niż porównywalny smar klasy NLGI 00.

Do maszyn DMGDECKELHERMLE UVM  zaleca się wyłącznie smar  Lithogrease 000.

Opis

Właściwości:

  • wysokowartościowy smar na bazie kompleksowego mydła litowego
  • częściowo syntetyczny
  • odporny na rozbijanie i mieszanie
  • wodoodporny
  • chroniący przed korozją i utlenianiem
  • bardzo dobre właściwości chroniące przed ścieraniem
  • odporny na nacisk
  • oznaczenie zgodne z normą DIN 51 826: GP 000 N-30
  • oznaczenie zgodne z normą ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 000